van de gemeente Gorinchem

Is een lidmaatschap onbetaalbaar voor jouw?

Alle kinderen mee laten doen!


Voor opgroeiende kinderen is meedoen belangrijk. Niet iedereen kan de kosten voor
sportlessen of muzieklessen betalen. Ook het voldoen van een bijdrage voor
schoolactiviteiten, zoals een schoolreis of een schoolkamp, kan soms lastig zijn. Wij helpen u graag hierbij.


Wat maakt meedoen belangrijk?
Kinderen die niet aan schoolse,- en/of recreatieve activiteiten mee kunnen doen, hebben vaker last
van gezondheidsproblemen, gevoelens van eenzaamheid en behalen veelal lagere onderwijsprestaties
Het investeren in MEEDOEN is van essentieel belang voor de ontwikkeling van kinderen.


Bijdrage innen
Scholen en verenigingen zijn veelal afhankelijk van de financiële bijdrage van ouders om activiteiten te
kunnen organiseren en bekostigen. Deze activiteiten, zoals een schoolreis of een sportcontributie,
vergroten de zelfstandigheid van kinderen en zijn belangrijk in het kader van groepsbinding.

 

Wij helpen u graag op financieel gebied om uw kind te laten deelnemen!

Stichting Leergeld AV
Stichting Leergeld AV vergoed meer kosten, denk hierbij aan de kosten van sportspullen, het volgen
van zwemlessen of muzieklessen. Ook kunnen leerlingen die voor het eerst naar het voortgezet
onderwijs gaan in aanmerking komen voor een laptop. Voor een overzicht van alle vergoedingen zie
de website:
http://www.leergeldav.nl/ouderinfo/wat-kan-aangevraagd-worden.


Signalering
kunt u financieel een steuntje in de rug  gebruiken om kosten voor uw kinderen te voldoen? Aarzel dan niet langer en wijs ouders op de mogelijkheden die Stichting
Leergeld neem contact met ons op.

AVRES

Bent u 18 jaar ouder zijn er ook verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

Kijk voor meer informatie op: https://www.avres.nl/home/sport-cultuur-en-onderwijs_41369/

Contact
Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 0183-764707 (bereikbaar op maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur)

E-Mail: info@leergeldav.nl

 

 

 

"ALLE GORINCHEMMERS EEN LEVEN LANG ACTIEF"

 

SAMEN KOMEN WE VERDER!